Prednášajúci

Piatym ročníkom konferencie EnergyCamp 2023 (a deviatym ročníkom technologických kempov) Vás budú sprevádzať najlepší odborníci vo svojich odboroch.

(podľa abecedy)

Arash Aazami

Keynote speaker
Photo ©Walter Kallenbach

LinkedIn Profil

Arasha Aazamiho azda najlepšie vystihuje výraz „renesančný muž“. Futurista, vynálezca, mysliteľ, hudobník a podnikateľ. Vďaka svojmu európskemu a blízkovýchodnému pôvodu a africkej výchove získal široký rozhľad. Ako podnikateľ v hudbe, online technológiách a energetike si Arash v priebehu rokov vyvinul neuveriteľnú schopnosť riešiť krízy, rozpoznať príležitosti, ktoré sa v nich ukrývajú a podľa toho konať. V roku 2010 založil energetickú spoločnosť, ktorá fungovala na algoritmoch, aby zarobila viac vďaka nižšej spotrebe energie. Jeho biznis model bol ocenený Technologickým inštitútom v Massachusetts v roku 2014. Od roku 2015 pracuje na vytvorení internetu energie, ktorý má každej ľudskej bytosti na svete umožniť prepojenie na energiu získanú z bohatých obnoviteľných zdrojov.
Arash je zakladateľom think-tanku Kamangir a priekopníkom energetických inovácií, ktoré využívajú technológie ako blockchain, či umelú inteligenciu. Je poradcom niekoľkých vlád a nadnárodných spoločností, mentorom v oblasti sociálneho podnikania pre absolventov MBA INSEAD a členom fakulty na univerzite Singularity so sídlom v Kalifornii.
Pri prednáške Arash aktívne zapája svoje publikom, či už veľké alebo malé, prináša nádej a akciu. Jeho jedinečné nápady a príklady inšpirujú ostatných, aby spoločne budovali budúcnosť. Svojou cieľavedomosťou podnecuje publikum konať. Jeho motto je: snívaj.rozvíjaj.konaj

Ing. Slavomír Bali
Viessmann, s.r.o.
KAM energetika

LinkedIn Profil

Oblasti vykurovania sa venuje od vysokej školy, kde riešil najmä praktické zapojenia technológií v rezidenčnej oblasti. Po nástupe do spoločnosti Viessmann pracoval 7 rokov na pozícii obchodno-technického poradcu pre Žilinský región a neskôr ako poradca pre technológie OZE pre stredný a východný región Slovenska. Aktuálne je súčasťou tímu pre komplexné energetické riešenia v komerčnom a priemyselnom segmente.

Ing. Ondřej Cabák
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Sales Engineer pro komerční budovy

LinkedIn Profil

Vystudoval obor Prostředí staveb na VŠB-TU Ostrava. V oboru čerpadel pracuje více jak pět let – původní šlo o zaměření na projektanty a technické řešení velkých komerčních budov, v roce 2022 nastoupil na obchodní pozici.

Ing. Michal Ďuračík
IPECON, s.r.o.
Vedúci oddelenia IT a projektový manažér

LinkedIn Profil

Od ukončení štúdia na Fakulte Riadenia a Informatiky Žilinskej univerzity v r.2006 pôsobí vo firme IPECON,s.r.o. Spolupodieľa sa na návrhu a realizácii zákazníckych IT/SCADA systémov pre diaľkové riadenie a metering v oblasti teplárenstva a priemyslu postavených na technológii D2000 a vlastných SW riešeniach. Zaoberá sa tiež komunikačnými technológiami potrebnými na ich realizáciu

Ing. Alfréd Gottas
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Konateľ spoločnosti

Absolvent Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave.  V minulosti vedúci konštrukčného tímu pre oblasť hliníkových fasád v Alufinal a.s. ( projekty NBS Bratislava, Aupark Bratislava a pod.), viac ako dvadsať rokov pracuje pre spoločnosť THERMO/SOAR Žiar s.r.o, ktorej je od roku 2015 konateľom. Podieľal sa na začlenení tejto spoločnosti do štruktúr Hargassner Holding Austria. V súčasnosti je podpredsedom Československé společnosti pro sluneční energii. Zaoberá sa predovšetkým rozumným využitím slnečného žiarenia ako obnoviteľného zdroja energie.

Ing. Oto Halás
Slovgeoterm, a.s.
Generálny riaditeľ

Absolvent katedry technických zariadení budov, odbor vykurovanie na SvF STU Bratislava. Celú pracovnú kariéru sa špecializuje na prípravu a realizáciu nových projektov na využitie geotermálnej energie najmä pre využitie v SCZT a participoval na väčšine významných geotermálnych projektov na Slovensku. V súčasnosti ako riaditeľ spoločnosti SLOVGEOTERM a.s. pokračuje v rozvoji využívania geotermálnej energie.

Ing. Ivan Haluza
Denník E
Reportér ekonomického Denníka E

LinkedIn Profil

Vyštudoval lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene no celú svoju pracovnú kariéru strávil v médiach zameraných na ekonomiku a podnikanie. Je bývalým zástupcom šéfredaktora týždenníka Trend, v ktorom pracoval 15 rokov. Predtým pracoval 6 rokov v TASR, kde bol vedúcim ekonomickej redakcie. Od roku 2020 spolupracuje s Denníkom E a moderuje aj biznis konferencie denníka Sme. V roku 2013 získal na Novinárskej cene špeciálne ocenenie Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska a v roku 2019 získal ďalšiu Novinársku cenu v kategórii Najlepší analytický príspevok.

JUDr. Simona Heseková, PhD.
KOOR s.r.o.
Senior konzultant finančných nástrojov

V súčasnosti pôsobí ako senior konzultant finančných nástrojov v spoločnosti KOOR,s.r.o. so zameraním na zelené dlhopisy, ESG a zelené financovanie. Dlhodobo pôsobí na  Katedre finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského, kde sa venuje najmä problematike crowdfundingu, peer to peer lendingu a inováciám na finančných trhoch. V minulosti pôsobila v bankovom sektore.

Ing. Ľubomír Jančošek
Engul, s.r.o.
Výkonný riaditeľ

LinkedIn Profil

Ľubomír Jančošek, Engul, s.r.o., výkonný riaditeľ spoločnostiabsolvent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – 1985, špecializácia Spaľovacie motory, postupný prechod od konštruktéra, výskumno-vývojového pracovníka až po riaditeľa Divízie výskumu a vývoja spaľovacích motorov ZŤS VVÚ Martin, špecializácia najmä na vývoj nízkoemisných vznetových motorov, stáž na University of London, od roku 1993 aktívny vo vývoji, výrobe, predaji a servise kogeneračných jednotiek na báze spaľovacích motorov a v aplikáciách spaľovacích motorov na alternatívne palivá, v súčasnosti riaditeľ spoločnosti Engul, s.r.o., ktorej hlavným výrobným programom sú kogeneračné jednotky so spaľovacími motormi, spoluriešiteľ niekoľkých výskumných projektov v oblasti spaľovacích motorov a motorovej kogenerácie: kogeneračná jednotka na olej a plyn z depolymerizácie polymérnych odpadov, využitie skvapalneného zemného plynu (LNG) v lodnej doprave, mikrokogeneračná jednotka s generátorom s premenlivými otáčkami, špeciálny druh trigeneračnej jednotky s tepelným čerpadlom na výrobu chladu, výskum a vývoj radu nízkoemisných spaľovacích motorov, využitie pohonu na skvapalnený zemný plyn (LNG) v poľnohospodárstve, prestavba dieselového motora v traktorovej aplikácii na motor poháňaný CNG, atď.

Peter Jančula
Ista Slovakia, s.r.o.
Technicko - obchodný riaditeľ

LinkedIn Profil

Pôsobí v spoločnosti ista Slovakia, s.r.o. už vyše 15 rokov, má teda dlhoročné skúsenosti v oblasti merania, odčítania a rozúčtovania spotreby energií. Na pozícii technického a obchodného riaditeľa pracuje od roku 2016. Je expertom na meraciu techniku (vodomery, merače tepla a chladu a pomerové rozdeľovače tepla) a technológie prenosu a spracovania dát.

Ing. Milan Kokavec
Ista Slovakia, s.r.o.
Business development manager

LinkedIn Profil

Od roku 2012 sa venuje digitalizácii v rôznych oblastiach. Najskôr ako projektový manažér na projektoch OPIS (digitalizácia služieb pre VÚC Banská Bystrica, VÚC Košice a Ústavný súd SR), následne ako riaditeľ Odboru stratégie informatizácie spoločnosti na Ministerstve financií SR a neskôr ako riaditeľ predaja vo fintech spoločnosti SKPAY. Aktuálne má na starosti rozvoj obchodných aktivít a nachádzanie nových príležitostí v spoločnosti ista Slovakia, zaoberajúcej sa digitalizáciou a inteligentnými riešeniami v budovách so zameraním na meranie a rozpočítanie.

Ing. Juraj Kónya
Schmid energy solutions GmbH

LinkedIn Profil

Štúdium na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave. Pôsobenie v rôznych firmách so zameraním na energetiku. Od roku 2003 samostatný inžinier.

Ing. Pavol Kosa
Národná energetická spoločnosť a.s. Banská Bystrica
Generálny riaditeľ

Celý produkčný život (47 rokov) som sa zaoberal niečím z energetiky od vyučenia prevádzkovým elektromontérom cez štúdium na SVŠT, odbor Výroba, rozvod a využitie elektriny. Následné zamestnania v plynárenstve (ZPZ BA), Štátnej energetická inšpekcii, Slovenskej energetickej agentúre, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre. Posledné zamestnanie v Národnej energetickej spoločnosti a.s. ako generálny riaditeľ a energetický audítor. Pracoval som na viacerých projektoch vzdelávania v energetike (kurzy energetických audítorov), medzinárodný projekt inštalácie FV zariadení na budovách, program Žiť energiou – uplatňovanie efektívnych spôsoov používania energie. V poslednom zamestnaní výrazný prienik medzi energetikou a jej vplyvom na život ako taký (ekonomika, ochrana ovzdušia).  

Ing. Gabriel Oravec
CHASTIA s.r.o.

LinkedIn Profil

Po ukončení štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave pracoval na pozícii energetik - analytik v spoločnosti Dalkia a.s., kde mal na starosti analýzy a vyhodnotenia zdrojov tepla za mesto Poprad. Od roku 2011 pracuje pre spoločnosť CHASTIA s.r.o. ako projektový manažér, kde sa venuje hlavne zákazníkom z oblasti výroby a distribúcie tepla.

Ing. Marián Parkányi
Klaster energetických komunít Slovenska
Predseda združenia

LinkedIn Profil

Pôsobil sedem rokov na ÚRSO, z toho dva roky vo funkcii riaditeľa odboru vecnej regulácie. Okrem činnosti predsedu združenia KEKS v súčasnosti spolupracuje na príprave návrhov a realizácií komplexných energetických riešení na báze obnoviteľných zdrojov energie.

Ing. Marek Pavličko
eIoT, s.r.o.
Konateľ spoločnosti

LinkedIn Profil

Marek je Marek, ktorý je stále usmiaty. Má rád výzvy a to je jedným z hlavných dôvodom, prečo sa rozhodol vziať do svojich rúk projekt eIoT. Využitím moderných IoT technológií je cieľom projektu vzdialený smart-monitoring s komplexným energetickým manažmentov a financovaným, za ktorý má plnú zodpovednosť ako projektový manažér. Už počas štúdia ako FEI-kár na TUKE, začal zbierať dlhoročné skúsenosti v oblasti telekomunikačných sieti. Bol pri zrode prvej metropolitnej optickej siete v Poprade. Následne šiel rozširovať svoje znalosti do Košíc, aby sa neskôr opäť vrátil.

Yifeng Qin
Minlea Slovakia s.r.o.
Cofounder (spoluzakladateľ)

Ing. Róbert Ruňanin
ENGIE Services a.s.
Obchodný riaditeľ

LinkedIn Profil

Po skončení štúdia na Stavebnej fakulte Technickej Univerzity v Košiciach pôsobil niekoľko rokov v spoločnostiach Skanska CZ a HERZ, spol s r.o., kde sa zaoberal obnoviteľnými zdrojmi energie. Od roku 2013 pracuje v spoločnosti ENGIE Services a.s., ktorá patrí na Slovensku k lídrom v oblasti energetiky, správy nehnuteľností a realizácií technologických riešení

Ing. Michal Sekerák
TESLA Group
CTO

LinkedIn Profil

Absolvent odboru energetika na ČVUT v Prahe, následne v tomto odvetví za 13 rokov zbieral skúsenosti od  realizácie výstavby, projektový manažment až po návrh komplexných riešení. Posledné 4 roky sa venuje energetickým návrhom riešení obnoviteľných zdrojov a batériových systémov.

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová CSc.
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Riaditeľka odboru Sekcie energetických činností

LinkedIn Profil

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. ukončila vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa na Ingenieurhochschule Zittau v odbore energetické zariadenia. Takmer15 rokov sa venovala projektovej činnosti v oblasti automatizovaných systémov riadenia v energetike. Od konca roku 2001 je zamestnaná na Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, kde sa zaoberá legislatívnou, metodickou a vzdelávacou činnosťou.

Ing. Igor Stanek
CHASTIA s.r.o.
Konateľ spoločnosti

LinkedIn Profil

Zakladateľ a konateľ softvérovej spoločnosti CHASTIA s.r.o. a CHASTIA CZ s.r.o., www.chastia.com. V spoločnosti CHASTIA má na starosti expanziu spoločnosti mimo Slovenska, zaoberá sa návrhom architektúry informačného systému Chastia ONE a Chastia FM a odborne sa špecializuje na správu majetku - Property a Facility Management. Od roku 2002 prevádzkovateľ prvého slovenského internetového portálu pre vývojárov na platforme Microsoft www.vyvojari.sk (predtým www.aspnet.sk). Vyštudoval softvérové inžinierstvo na ČVUT v Prahe, kde pôsobil ako Microsoft Student Partner. 10 rokov ocenený spoločnosťou Microsoft ako Microsoft Most Valuable Professional v oblasti webového vývoja. V minulosti sa aktívne venoval prednášaniu vývojárskych tém v rámci združenia WUG.sk alebo na rôznych seminároch a konferenciách. Blog: blog.vyvojari.sk/spigi, www.spigi.sk, prípadne twitter.com/spigi

Ing. Marcel Vrátný
MH Teplárenský holding, a.s
Generálny riaditeľ

LinkedIn Profil

Od januára 2022 je generálnym riaditeľom MH Teplárenského holdingu, a.s., ktorý zastrešuje šesť štátnych teplární. Do spoločnosti však nastúpil už v roku 2020, pričom pôsobil na poste výrobného riaditeľa. Predtým pracoval vo Veolia Energie ČR, a. s., kde pôsobil v rokoch 2015 až 2020 vo funkcii technického riaditeľa. Túto spoločnosť však zažil aj pod značkou Dalkia či Moravskoslezské teplárny, keďže v nej pracoval od roku 2000. Vyštudoval Strojnícku fakultu na Vysokej škole banskej - Technickej univerzite v Ostrave.

Ing. Anton Zvarík
Hoval SK spol. s r.o.
Technicko - obchodný zástupca

Absolvent strojníckej fakulty VŠDS v Žiline - zameranie Priemyselné inžinierstvo. Od roku 2004 pracuje v spoločnosti Hoval SK na pozícii technicko - obchodného zástupcu so špecializáciou na vykurovaciu techniku. Podieľa sa na projektoch bytových domov, výrobných a skladovacích hál a polyfunkčných objektov ako technický poradca.