Konferencia EnergyCamp 2023

Konferencia EnergyCamp 2023 je dvojdňová konferencia plná príkladov z praxe o príprave a realizácii energetických stavieb, implementácii IT technológií a skúseností z energetického manažmentu. 

Témy konferencie sú energetická kríza, obnoviteľné zdroje - fotovoltaika, geotermálna energia, biomasa, a pod., ESG a inovácie v energetike a energetickom manažmente.

20. - 21. 4. 2023 

V dňoch 20. - 21. 4. 2023 prednesie množstvo hosťujúcich rečníkov v luxusných priestoroch rekreačno-športového komplexu AquaCity Poprad prednášky v týchto tematických sekciách:

  • Legislatíva
  • Prípadové štúdie
  • IT a IoT technológie
  • Energetický management

Program konferencie doplní: 

Nezabudnite si doma plavky!

Účastnícky poplatok

Skorá registrácia do 09.04.2023Od 10.04.2023
195,00 EUR + 20% DPH = 234,00 EUR235,00 EUR + 20% DPH = 282,00 EUR

Poplatok obsahuje:

  • vstup na konferenciu
  • obed 20.04.2023
  • vstup do bazénov Blue Diamond AquaCity Poprad počas spoločenského večera 20.04.2023, občerstvenie, drinky
  • vstup na večernú párty v priestoroch AquaCity Poprad, večera, zábava, drinky

Zrušením prihlášky je účastník povinný zaplatiť storno poplatok, ktorý pokrýva náklady organizátora:

  • Pri zrušení pred dátumom 14. 4. 2023 - 50% z ceny pôvodnej registrácie 
  • Pri zrušení 14. 4. 2023 alebo neskôr nie je možné prihlášku zrušiť. Je možné poslať na akciu náhradníka 


Miesto konania

Stredisko AquaCity Poprad doplnené luxusným hotelom a reštauráciou s jedinečným výhľadom na Vysoké Tatry je sebestačné vďaka využívaniu geotermálnej vody a slnečnej energie. Ako prvá spoločnosť v Strednej Európe získala certifikát Green Globe, jeden z najprísnejších štandardov za udržateľný rozvoj v cestovnom ruchu. V rokoch 2007 - 2008 bolo AquaCity Poprad vyhlásené 200 000 odborníkmi z 190 krajín za Najlepšie ekologické stredisko na svete v medzinárodnej súťaži World Travel Awards v kategórii "Worlds Leading Green Resort".

Stredisko využíva rozsiahle podzemné zásoby geotermálnej vody, ktoré sa nachádzajú práve v lokalite Podtatranskej kotline. Po odovzdaní svojej energie vo výmenníkoch tepla a tepelných čerpadlách sa ochladená termálna voda vracia späť do prírody a zachováva sa tak prírodný cyklus. Vďaka zasklenej fasáde bazénového centra  Blue Sapphire dokáže stredisko svojpomocne premieňať slnečné prostredníctvom fotočlánkov na čistú elektrickú energiu.

Hlavnou atrakciou sú relaxačné bazény,ktoré ponúkajú celú škálu vodných a vzduchových masáží, vodných perličkových ležadiel a sedadiel, vodné clony a trysky, špeciálne svetlá pre chromoterapiu – liečbu svetlom, zariadenie na umelé vlnobitie a ďalšie atrakcie. Vďaka lokálnemu termálnemu prameňu a moderným technológiám s využitím UV filtrácie nájdete vo vonkajších bazénoch AquaCity kryštálovo čistú termálnu vodu.